Kierowca - mechanik samochodów ciężarowych o masie powyżej 12 ton

GRU - 18 - 2020

Lokalizacja: Sitaniec